sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De Voedsel Anders Conferentie: Een ander geluid over ons voedselbeleid

EDE - De wereldbevolking neemt toe en het klimaat, de natuur en de zeeën kunnen onze voedselbehoefte nauwelijks aan. Veel boeren geven toe: er zal iets moeten veranderen aan onze voedselvoorziening. Eén van de steden die daar nu al actief mee bezig is, is Ede.

EDE - De wereldbevolking neemt toe en het klimaat, de natuur en de zeeën kunnen onze voedselbehoefte nauwelijks aan. Veel boeren geven toe: er zal iets moeten veranderen aan onze voedselvoorziening. Eén van de steden die daar nu al actief mee bezig is, is Ede.

Begin dit jaar verscheen er op de website van Rijksoverheid een document met tien visies op de toekomst van ons voedsel. Opiniemakers en sleutelfiguren uit de voedselwereld lichten toe hoe het anders kan. De redactie is op zoek gegaan naar nieuws uit de Vallei omtrent het huidige voedselbeleid.

Naar aanleiding van het gepubliceerde document kwamen we terecht bij de Voedsel Anders Conferentie die in de maand februari voor de tweede keer plaatsvond in de gebouwen van onze landbouwuniversiteit Wageningen UR. Zowel de 'tien visies op de toekomst van ons voedsel' als de conferentie hebben dezelfde boodschap: het huidige voedselbeleid moet anders.

Grote bezoekersaantallen

Henk Renting, werkzaam bij Stichting RUAF, is betrokken bij de Voedsel Anders conferentie. Ongeveer vier jaar geleden is Henk lid geworden van het organisatiecomité. Dit comité is ontstaan als een samenwerking tussen een groep mensen die allemaal vanuit hun eigen organisatie belanghebbend zijn bij de problematiek van landbouw en voedsel.

De Voedsel Anders Conferentie vond op 12 en 13 februari 2016 plaats, als opvolging van de eerste editie in 2014, en werd bezocht door meer dan duizend deelnemers. Een mailinglist waarbij mensen ideeën, artikelen en initiatieven met elkaar uitwisselden, is uitgegroeid tot een conferentie. Wat eerst niet groot bedoeld was, is uitgegroeid tot een drukbezochte conferentie en trefplaats voor de voedselbeweging.

Henk Renting tijdens de Voedsel Anders Conferentie - Foto door Aart-Jan van de GlindHenk Renting (midden) tijdens de Voedsel Anders Conferentie - Foto door Aart-Jan van de Glind

Betrokken partijen

De conferentie biedt een plek om in contact te komen met soortgelijke initiatieven op het gebied van voedsel. De bezoekers zijn vaak met concrete oplossingen bezig voor hun eigen stad of omgeving. Dit maakt de conferentie onderscheidend: er is een plaats gecreëerd om elkaar te treffen, kennis te vergaren en ideeën uit te wisselen.

‘’We willen een ander geluid laten horen’’ – Henk Renting

Dit jaar heeft het organisatiecomité met opzet geprobeerd meer mensen vanuit beleid en vanuit de universiteit erbij te krijgen. Zo werd de Rector Magnificus Arthur Mol bereid gevonden om de conferentie te openen. De vertegenwoordiging van de universiteit speelt een belangrijke rol. Het gangbare landbouwmodel wordt steeds grootschaliger en technischer, maar tijdens de conferentie ligt de aandacht op een ander geluid: de kloof tussen boer en burger verkleinen.

De conferentie vond plaats aan de Wageningen Universiteit. ‘’Wageningen is toch wel hét centrum van de landbouw- en voedselproblematiek in Nederland’’, aldus Henk.

Veel draagvlak

Tijdens de conferentie werden er zestig interactieve workshops aangeboden, ook wel het hart van de conferentie genoemd. Workshops over thema's als agroecologie, korte ketens & stadslandbouw, rechtvaardig handelsbeleid en toegang tot land zijn verschillend van insteek. Tijdens informatieve workshops horen mensen wat er in de praktijk speelt. Ook zijn er workshops waarbij geprobeerd wordt een discussie los te maken waarbij je van elkaar kunt leren. Bij de strategische workshops wordt er nagedacht over welke strategie of beleid ontwikkelt kan worden.

Toekomstbeeld

Henk licht toe: ‘’We zien ons niet alleen als conferentie, maar meer als beweging. We proberen mensen en organisaties te bundelen die een ander – meer duurzaam – voedselsysteem voorstaan. De conferentie is hier een belangrijk trefpunt voor, maar we willen dit wel verbreden.’’ Het organisatiecomité is op dit moment aan het zoeken naar de beste strategie om als beweging verder uit te bouwen.

Hoe Henk zelf de toekomst van ons voedsel ziet? Initiatieven gaan steeds meer opstaan en zullen professioneler te werk gaan. Ook zal er meer aandacht komen voor een lokaal georganiseerd voedselsysteem en de manier waarop we vanuit de stad met onze voedselproductie omgaan.

''Eén van de steden die haar eigen voedselbeleid al heeft uitgezet is Ede!''

‘’Het zal vast met vallen en opstaan gaan, we zullen knopen moeten doorhakken, maar bovenal nadenken over hoe we die omslag (die bij initiatieven in de praktijk ontstaat) kunnen versterken.’’ – Henk

Discussieer mee Wat is uw mening over het voedselbeleid in Nederland?
Over de auteur

Altijd op zoek naar uitdaging op journalistiek-, marketing- of communicatiegebied!