sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De melkveehouder in nood?

EDE - De afschaffing van de melkquota is iets wat veel boeren raakt. Sommigen hebben geïnvesteerd in de veestapel waardoor er tegen het fosfaatplafond aangelopen wordt, anderen kunnen door de lage melkprijzen steeds moeilijker hun kosten dekken. Tot deze laatste categorie behoort melkveehouder David van Laar.

EDE - De afschaffing van de melkquota is iets wat veel boeren raakt. Sommigen hebben geïnvesteerd in de veestapel waardoor er tegen het fosfaatplafond aangelopen wordt, anderen kunnen door de lage melkprijzen steeds moeilijker hun kosten dekken. Tot deze laatste categorie behoort melkveehouder David van Laar.

David heeft een middelgrote boerderij met ongeveer tachtig koeien. In het afgelopen jaar zijn de kosten voor onder andere het afvoeren van de mest explosief gestegen, maar de melkprijzen drastisch gedaald. Dit resulteert in een enorm lastige periode: gaat David zijn hoofd boven water kunnen houden?

Rabobank en overheid

De Rabobank speelt in de situatie rond de afschaffing een belangrijke rol. Veel boeren hebben een lening gekregen bij de voormalige Boerenleenbank, maar het wordt voor velen erg lastig of zelfs onmogelijk om deze terug te betalen. Het is dan ook de vraag hoe de Rabobank deze leningen heeft kunnen verstrekken, maar bovenal hoe zij de boeren de komende tijd gaat ondersteunen.

De overheid is de laatste partij die een belangrijke rol speelt. De ontstane situatie betekent een drama voor het grootste deel van de melkveesector, maar in hoeverre geeft de overheid aan hier een aandeel in te hebben en, belangrijker voor de boeren, wat zijn de plannen voor de toekomst?