sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Zorghervorming via keukentafelgesprekken

Ingrijpende wijzigingen in de zorg zijn over enkele weken van kracht. Gemeenten en zorgverzekeraars worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, met de intentie dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe gaan die hervormingen er precies uitzien in de ouderenzorg en wat betekent dit voor de zorgontvangers?

Ingrijpende wijzigingen in de zorg zijn over enkele weken van kracht. Gemeenten en zorgverzekeraars worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, met de intentie dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe gaan die hervormingen er precies uitzien in de ouderenzorg en wat betekent dit voor de zorgontvangers?

Taken die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen, gaan gemeenten vanaf 2015 uitvoeren. Hulpbehoevenden hebben nu nog een AWBZ-indicatie, die ooit is afgegeven door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door een zorgaanbieder. In een indicatie staat op hoeveel uur persoonlijke verzorging en verpleging per week een cliënt recht heeft. Deze indicaties vervallen op de eerste dag van het nieuwe jaar.

‘Het keukentafelgesprek’

Hoe beloven de gemeenten continuïteit in de ingrijpende overgang? In veel gemeenten komt een Wmo-consulent of iemand van een sociaal wijkteam bij de zorgontvanger aan tafel zitten. Dit om afspraken te maken over hoeveel ondersteuning en zorg de ontvanger krijgt, nu de indicaties gaan vervallen. Omdat de gemeentes niet het AWBZ-budget krijgen van het Rijk, maar twintig procent minder, worden de uren uit oude indicaties van cliënten nooit meer helemaal vergoed. In het gesprek wordt gekeken hoeveel uur zorg de thuiswonende zorgvrager kan krijgen van familie, vrienden en vrijwilligers.

Voor de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen alleen zorgontvangers in aanmerking die de hulp heel hard nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. Alleen de gemeente beslist hierover. 

Zorgzwaarte verpleeghuizen

De verandering loopt anders voor mensen die niet meer thuis wonen, maar al in een verpleeg- of verzorgingshuis zitten. Hier zijn hulpbehoevenden onderverdeeld in drie categorieën. Die zijn gebaseerd op zorgbehoeften van licht naar zwaar. Mensen in de eerste twee lichte categorieën krijgen sinds 2013 al geen vergoeding meer uit de AWBZ voor de huur van een verzorgingshuis. Op 1 januari 2015 zullen mensen met zorgzwaarte drie ook uit eigen portemonnee moeten betalen voor de huur.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat dat vanaf 2016 iedereen uit eigen zak moet gaan betalen. Dit is nog geen feit, want het wetsvoorstel is nog niet aangenomen.

Kom hier meer te weten over de Wmo.