sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Verdeeldheid opschorting ouderbijdrage in Vallei

REGIO VALLEI – Gemeente Rheden en Ede innen voorlopig geen ouderbijdrage van ouders met een kind dat gebruik maakt van psychiatrische zorg. Veenendaal en Barneveld kiezen ervoor de bijdrageregeling te handhaven.

REGIO VALLEI – Gemeente Rheden en Ede innen voorlopig geen ouderbijdrage van ouders met een kind dat gebruik maakt van psychiatrische zorg. Veenendaal en Barneveld kiezen ervoor de bijdrageregeling te handhaven.

Landelijk hebben ruim zeventig gemeenten de ouderbijdrage jeugdhulp opgeschort. In de Vallei heeft gemeente Ede het voortouw genomen. Gemeente Rheden heeft afgelopen dinsdag onder druk van de meerderheid van de gemeenteraad ook besloten om de Jeugdwet te negeren.

Signalen

D66-raadslid Dorus Klomberg diende, mede namens de ChristenUnie, een motie in waarin hij het college in Rheden opriep de ouderbijdrage voorlopig op te schorten. In de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdagavond, vertelde hij dat er signalen zijn dat ouders geen hulp meer vragen vanwege de kosten.

Regeling

Sinds 1 januari moeten ouders een eigen bijdrage betalen wanneer zij een kind hebben dat geestelijke zorg ontvangt en elders verblijft. Deze bijdrage is vastgesteld in de Jeugdwet en geldt voor kinderen die buiten het gezin worden verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Hieronder valt een ggz-instelling, pleeggezin, jeugdzorginstelling of verblijf in een justitiële jeugdinrichting. De bijdrage is op z’n hoogst 132 euro.

 

Dagbehandeling

Ede heeft de ouderbijdrage voorlopig deels geschrapt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn. Deze kondigde eind januari aan dat hij wil uitzoeken of de bijdrage een belemmering vormt voor het krijgen van de juiste zorg. Wethouder Leon Meijer (CU Ede) stelt dat het in Ede gaat om ongeveer tachtig kinderen die dagbehandeling krijgen, wat de ouders 52 euro per maand kost. Zij hoeven de ouderbijdrage voorlopig niet te betalen. Ede int de bijdrage wel van ouders met kinderen die dag en nacht opgevangen worden. De gemeente telt 150 kinderen die hier gebruik van maken en de kosten bedragen 104 euro per maand.

 

Geen opschorting

Een aantal gemeenten in de Vallei hebben ervoor gekozen om de ouderbijdrage niet op te schorten, in tegenstelling tot de meeste gemeenten in Nederland. Het college in Veenendaal wil wachten op de uitkomst van het onderzoek van Van Rijn. De Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie heeft, met andere partijen, gevraagd de ouderbijdrage op te schorten. Het college in Veenendaal geeft hier geen gehoor aan en wil tot het resultaat van het onderzoek de Jeugdwet blijven uitvoeren.

Ook in Barneveld wil het college de wet blijven volgen. Een meerderheid van CDA, ChristenUnie en Pro’98 in de Barneveldse gemeenteraad wil dat de ouderbijdrage wordt opgeschort, maar het college gaat daar vooralsnog niet mee akkoord.

 

Ouderplatforms: "Ouderbijdrage is in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van het Kind."

 

CAK

Het CAK is de organisatie die de eigen bijdragen van burgers int. Gemeenten kunnen het invorderen van de bijdragen dus niet zelf stopzetten. Om er toch voor te zorgen dat ouders niet hoeven te betalen, verstrekken de gemeentes die de bijdrage hebben opgeschort geen gegevens meer aan het CAK. Hierdoor is het voor de organisatie onmogelijk om geld te innen. 

Ouderplatforms

Volgens de ouderplatforms UW Ouderplatform (Utrecht West en regio Lekstroom), Ouderplatform Rijnmond, Ouders Maas & Waal, Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid, Ouderplatform Gooi & Omstreken en Oudervereniging PO Friesland, is de ouderbijdrage een groot probleem aan het worden. Zij stellen dat de bijdrage voor jeugdhulp in strijd is met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van het kind. Ook beweren ze dat de betreffende ouders sowieso al extra kosten hebben door een stapeling van bestaande ouderbijdragen en dat ruim de helft van de opbrengst aan ouderbijdragen opgaat aan uitvoeringskosten.

 Onderzoek

Het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn loopt nog steeds. Oppositiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks wilden de eigen bijdrage laten vervallen zolang dat onderzoek loopt. Van Rijn ging hier niet mee akkoord. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek ten einde komt.