sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Wat kost een burgerinitiatief?

ARNHEM - Sinds bekend werd dat er een enorme stroom aan vluchtelingen ons land binnen zou komen,zijn er direct burgers om de tafel gaan zitten. Het gevolg? Tal van nieuweburgerinitiatieven om dit maatschappelijke 'probleem' zelf aan te pakken.Financieel redden ze het nog steeds, zo lijkt het.Maar hoe? Stella Cornellissen, initiatiefneemster van ‘Welkom in Arnhem’, denkt dat dit voor een groot deel te danken is aan de bereidheid van buurtbewoners. “We doen natuurlijk alles met vrijwilligers, onbetaalde krachten,” verklaart Stella Cornellissen.

ARNHEM - Sinds bekend werd dat er een enorme stroom aan vluchtelingen ons land binnen zou komen, zijn er direct burgers om de tafel gaan zitten. Het gevolg? Tal van nieuwe burgerinitiatieven om dit maatschappelijke 'probleem' zelf aan te pakken. Financieel redden ze het nog steeds, zo lijkt het. Maar hoe?

Stella Cornellissen, initiatiefneemster van ‘Welkom in Arnhem’, denkt dat dit voor een groot deel te danken is aan de bereidheid van buurtbewoners. “We doen natuurlijk alles met vrijwilligers, onbetaalde krachten,” verklaart Stella Cornellissen.

Geen probleem

Geld lijkt ook mede dankzij de samenwerking tussen verschillende initiatieven geen groot probleem. “We zijn niet alleen, er is nog een initiatief ‘Arnhem voor Vluchtelingen’. In een paar weken tijd hadden we samen al meer dan 250 vrijwilligers actief.” Ook de samenwerking met de gemeente helpt: “We hebben het geluk gehad dat de voltallige gemeenteraad unaniem was over de opvang van vluchtelingen.” Er is een wekelijks overleg waarin problemen voorgelegd kunnen worden en waarbij de gemeente een actieve bijdrage levert aan een oplossing. 

"We zijn niet alleen."

Marijn Willemen is in Arnhem projectmanager voor het huisvesten van vluchtelingen en is enthousiast over de verschillende initiatieven. “Het allerfijnste dat je vanuit de gemeente kan hebben, is dat er een groep bewoners opstaat die gewoon leuke dingen wil doen en er op een positieve manier naar kijkt. We proberen dat te faciliteren. Daar is niet veel voor nodig, want het ‘wij doen het’-gevoel is er al." Ze vergelijkt hun bijdrage met smeerolie: "Af en toe lopen ze ergens tegenaan en dan proberen wij ze te ondersteunen met onze kennis en ons netwerk.” 

Rondkomen

Financieel gezien zullen burgerinitiatieven alleen weinig merken van de gemeente. “Het financieren zou gekkenwerk zijn. Je kan vanuit de gemeente natuurlijk niet tegen één burgerinitiatief zeggen dat we ze wel willen sponsoren. Wij zijn er voor al onze inwoners,”aldus Marijn Willemen.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er voor de vluchtelingen, zij regelen bed, bad en brood. "Wij zien dat er behoefte is aan meer, maar dat gaat allemaal op vrijwillige basis."

"Financieren zou gekkenwerk zijn."

Voor burgerinitiatieven is het dus extra belangrijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit gaat volgens Stella bij ‘Welkom in Arnhem’ tot nog toe goed. “Het pand waarin we zitten mogen we bijvoorbeeld gratis gebruiken van de eigenaar. Alle kosten die gemaakt worden kunnen we gelukkig betalen door inzamelingsacties die anderen doen en donaties.”


Meer over het burgerinitiatief 'Welkom in Arnhem' hieronder.