sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Nijkerkers pleiten voor stad vol samenwerking

Nijkerk - De gemeente Nijkerk geeft haar burgers een stem. Inwoners en ondernemers krijgen de mogelijkheid om met nieuwe ideeën en voorstellen te komen voor de stad door een initiatief vanuit de gemeente, genaamd ‘Samen aan Zet’. Het is volgens de gemeente belangrijk dat inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zelf mee kunnen praten over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De gemeente wil de stad op de kaart zetten als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te verblijven en te werken.

Het initiatief bestaat uit zes verschillende dialooggroepen, met ieder een eigen portefeuille. Op 6 maart presenteerde de dialooggroep ‘Economie en Bedrijfsomgeving’ als tweede groep haar voorstellen en pleitte voor een stad vol samenwerking.

Na duizend uur overleg en achtduizend verzonden e-mails is het zo ver. Het gebak, versierd met het logo van ‘Samen aan Zet’ pronkte naast de koffie die werd ingeschonken.

“Als we alle expertise en kennis samenbundelen in een samenwerkingsverband, kunnen we veel meer voor Nijkerk betekenen.”

De circa 65 bezoekers werden in vier groepen verdeeld. Om de vijftien minuten, die streng werden bewaakt, verplaatsen de groepen zich naar een ander lokaal of ruimte. In ruim een uur tijd werden voorstellen, speerpunten en visies gepresenteerd, bekritiseerd en bevraagd.

Rob Veltink, deelnemer van de dialooggroep en voorzitter van de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV) streeft naar een beter ondernemersklimaat: “Om concrete plannen te laten slagen, moeten we samenwerken en elkaar vertrouwen.”

De andere deelnemers zijn het daar volledig mee eens. Marleen Schuit, deelnemer van de dialooggroep en werkzaam bij Stichting Nijkerkse Uitdaging: “Als we alle expertise en kennis samenbundelen in een samenwerkingsverband, kunnen we veel meer voor Nijkerk betekenen.”

Een aantrekkelijke gemeente

Door activiteiten te organiseren op regionaal, of zelfs nationaal niveau, wil de dialooggroep van Nijkerk een aantrekkelijkere gemeente maken. Er wordt gedacht aan evenementen in de sporthal, het zwembad en paardensport.

“We willen kwetsbare jongeren weer op de rit krijgen, maar die drempel is voor hen soms te hoog.”

Een belangrijk voorstel vanuit de dialooggroep is het vergroten van de doorstroom naar werk en het tegengaan van schooluitval en laaggeletterdheid. “We willen kwetsbare jongeren weer op de rit krijgen, maar die drempel is voor hen soms te hoog.” vindt Schuit. De groep wil met het voorstel voor Arbeidsbureau Nieuwe Stijl trainingen, stages en werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen. Op deze manier verlaagt de drempel voor alle inwoners en meer in het bijzonder voor mensen in een kwetsbare positie.

Vitaal en duurzaam

Ook over het centrum van Nijkerk is nagedacht. De groep wil leegstand van winkels en bedrijven tegengaan door centra aantrekkelijker te maken. Daarnaast willen ze een transformatie bewerkstelligen naar een duurzame circulaire economie.

René Windhouwer, deelnemer van de dialooggroep en bestuurslid bij de Energiecoöperatie Zon Op Nijkerk: “Wanneer grondstoffen, producten en materialen worden hergebruikt, zoals in een circulaire economie, komt de productie weer dichter bij huis te liggen.”

“Wanneer grondstoffen worden hergebruikt, zoals in een circulaire economie, komt de productie weer dichter bij huis te liggen.”

De Nijkerkse gemeenteraad en het college van burgermeesters en wethouders reageerden enthousiast op de voorstellen. “Er is veel nagedacht, veel met elkaar gesproken. Er liggen nu prachtige voorstellen, die aansluiten op het DNA en de dynamiek van Nijkerk. Het lastige is, dat er de afgelopen jaren al veel gecreëerd is. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.” zegt wethouder Aboyaakoub. “Het zou mooi zijn als er door oud en nieuw te combineren een nieuw elan ontstaat voor een vitaal, economisch sterk, duurzaam Nijkerk, waar iedereen graag komt.”

Samen met de andere vijf dialooggroepen zal de gemeente in overleg gaan om te besluiten welke plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De eerste besluiten worden vóór de zomer bekend gemaakt.

Meer nieuws in Nijkerk?: Kaart Nijkerk