sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Het échte verhaal achter het negatieve imago van de Pool in de Vallei

Een verhaal over het verkeerde imago, de naar winststrevende bedrijven en de uitgebuitte Pool. Maar ook een verhaal over empathie en begrip voor de Pool. Maar eerst: 'De Pool bestaat niet'.

In de transportwereld lijkt het een duidelijk zaak: De Polen stelen de banen van de Nederlandse chauffeurs, alleen omdat ze goedkoper zijn. Althans, dat lijkt het verhaal achter de Poolse trucker te zijn. Iets wat we vaak te horen krijgen. Nederlandse chauffeur Henk Koning ziet het anders: “Ik heb mededogen voor die Polen. Die gasten zijn voor hun gezin aan het werk, koste wat het kost. Daar heb ik diep respect voor.” Is het dan wel aan de Poolse chauffeurs te wijten? Lees hier verder over de ervaringen van de chauffeurs.  

 

 Nederlandse beroepschauffeur Henk 'de Indiaan' Koning

 

“De Pool bestaat niet”

In Nederland staan iets minder dan 120.000 eerste generatie Polen ingeschreven in de BRP (basisregistratie Polen).  

Eerste generatie wil zeggen; in Polen geboren en hier wonend. Daarnaast zijn er 30.000 tweede generatie Polen. Zij zijn in Nederland geboren en hebben een of meer ouders uit Polen.  Dat is één groep Polen.

Een andere groep is die van de tijdelijke Polen; de seizoenarbeiders. Zij zijn niet ingeschreven in Nederland. Daarom is het lastig om exacte aantallen te benoemen. Poolse expert Malgorzata Bos-Karczewska schat dat er rond kerst een piektijd is met het in pakken van kerstpakketten. Er zijn volgens haar wel 200.000 of meer Polen in Nederland. Dus 50.000 niet ingeschreven seizoenarbeiders.

‘De ‘Pool’ bestaat niet. Er zijn tweegroepen en die moet je goed onderscheiden', vertelt Bos-Karczewska.

 

FNV, Nederlands grootste vakbond, neemt het op voor de gedupeerde Polen. “Polen zijn lang niet altijd de boosdoeners, wat media wel vertellen. De schuld ligt voor 99% bij of het uitzendbureau, of de werkgever," aldus FNV ‘er Izabela Muchowska van handhaving en naleving. De Polen worden als persoon op een negatieve manier in beeld gebracht, terwijl er ook een stap verder gekeken moet worden.

Arbeidsmigranten aan het werk

Werkgevers en uitzendbureaus sjoemelen

 

 

“Het is een hard bestaan en de Polen hebben geen schijn van kans”

"Wat we steeds vaker zien is dat de Pool minder verdient dan moet”, aldus de FNV ’er. Laatst sprak Muchowska met een Pool die in de scheepsbouw werkt en eigenlijk veertien euro bruto moet verdienen. Hij krijgt in werkelijkheid maar tien euro. Waar blijft die vier euro? Die wordt simpelweg niet uitbetaald en daar kan de Pool zelf niet veel tegen doen. ‘Voor jou een ander’, wordt gezegd. Daar bovenop komt nog eens het feit dat je een Pool bent. Dat betekent dat je niet mág klagen. Doe je dat wel? Dan krijg je een ticket terug naar Polen. “Het is een hard bestaan en de Polen hebben geen schijn van kans,” vertelt Muchowska.

Imago wordt bepaald door kleine groep

Kijk je een stap verder, dan zie je dat het de arbeidsomstandigheden zijn die deze Polen negatief in de media doen komen.

Als een uitzendbureau veel Polen bij elkaar in een huis stopt, dan is het gevolg dat er overlast komt niet geheel ondenkbaar. Het ís een feit dat er een groep Polen is die heel hard werkt en ’s avonds drinkt.  Dat Polen fouten maken is natuurlijk niet vreemd, Nederlanders doen dat ook, iedereen maakt fouten. Alleen blijft het wel belangrijk dat er goed gekeken moet worden naar het incident. Niet alle Polen zijn gelijk.

“De Poolse seizoenarbeiders die hier komen om te werken en de taal niet beheersen, bepalen het imago van de Polen in Nederland, ” aldus Bos-Karczeweska.

Die incidenten vallen binnen een selectieve en kleine groep Polen en die vind je terug in de media. De Poolse seizoenarbeiders spreken de Nederlandse taal niet en weten niet dat er veelal negatief over hen wordt gesproken. Hier en daar wordt er op een Poolse site over bericht. Dan ontstaan er onderling discussies over Nederlanders die ook weleens dronken zijn, maar veel meer merken ze er niet van.

 

 

Degene die de wet overtreedt, is niet de Pool!

Izabela Muchowska van FNV begrijpt niet hoe het komt dat de Polen altijd de dupe zijn in de media. "Degene die de wet overtreedt, is niet de Pool! De Pool komt hier om geld te verdienen. In de meeste gevallen laten zij hun familie achter en komen hier om te werken, om de Nederlandse economie te versterken." Ze willen dus alleen maar helpen, lijkt de FNV hier te zeggen. Polen zijn gewoon mensen die hun geluk elders zoeken, ze weten dat ze hier, in tegenstelling tot in Polen, meer kunnen verdienen en dat doen ze om hun familie te kunnen onderhouden.

 

Berichtgeving over Polen na 2012

Sinds 2012 is de negatieve berichtgeving afgenomen volgens Bos-Karczeweska. Het toppunt was in 2012 door Wilders met zijn meldpunt ‘overlast Polen’. Mevrouw Bos-Karczeweska zag vanaf dat moment een verandering en besef bij politici: "Politici gingen zich beheersen in de publieke ruimte."  

"Ga in gesprek met Polen"

Toch vindt ze dat positieve verhalen over Polen ontbreken. Journalisten doen te weinig om de problemen te doorgronden van de Polen. ‘Ga in gesprek met Polen’, is haar advies.

Malgorzata Bos-Karczewska toen ze gerriderd werd

Kijkend naar haar achtergrond begrijpen wij deze oproep. Malgorzata Bos-Karczewska weet veel van EU-arbeidsmigratie en heeft een journalistieke loopbaan. Ze is geridderd door de president van Polen voor haar inzet voor de Polen in Nederland, middels de website Polonia.nl.

Dat is een online platform om te communiceren naar de Polen in Nederland. Banden tussen Polen en Nederland verbeteren is een van hun prioriteiten.

 

Kamila: “Als ik eten uit Polen meeneem deel ik bijna alles uit."

De twee Poolse studenten Lukasz Bakowski (28) en Kamila Lejman (25) studeren allebei in Wageningen. Zij ondervinden hoe Nederlanders denken over Poolse mensen en zien het imago ook graag veranderen. Kamila: “Als ik eten uit Polen meeneem deel ik bijna alles uit."  Lees dat artikel hier.

Het medicijn tegen onderbetaling

Het gaat er slecht aan toe bij een groot deel van de seizoenarbeiders. Het gaat al mis in Polen. De Polen worden aan het thuisfront al verkeerd ingelicht door hun werkgevers die ze naar Nederland halen. Hier vindt de uitbuiting plaats. Maar wordt dit dan niet aangepakt? Het wordt wel aangepakt, alleen de inzet van de controle-instanties ontbreken. De enige partijen die dat doen zijn de vakbonden, zoals de FNV. En als er gecontroleerd zou worden door de regering op uitzendbureaus en werkgevers, dan zou dat verschil maken. “Dan hebben we niet meer te maken met onderbetaling en uitbuiting van Polen,” aldus Muchowska.

Dat bevestigt Bos-Karczeweska ook: “De zelfregulering van de uitzendbureaus moet op de schop, om uitbuiting van de Pool te voorkomen.”

Of dat haalbaar is, valt nog te bezien. Het probleem ligt volgens Bos-Karczeweska bij de politiek. Geld speelt een belangrijke rol voor de regering. Belangrijker dan de werkomstandigheden van de Pool.

Die hebben alleen wat te zeggen over de grote uitzendsectors ABU en NBBU, daar zijn de omstandigheden redelijk. Het grote aantal kleine uitzendbureaus zorgen voor de slechte omstandigheden. De vrijheid is daar te groot en er mist controle.

 

Zij werken nu al in Groningen voor maar één euro per uur."

De toekomst op de eentonige zware arbeidsmarkt ziet er niet al te rooskleurig uit, als we Muchowska (FNV) moeten geloven. "Europa gaat nu open, dus de Roemenen en de Bulgaren komen ook aan bod en zijn nog goedkoper. Zij werken nu al in Groningen voor maar één euro per uur."

 

Arbeiders aan het werk

Economie groeit in Polen?

Media vertellen dat de economie in Polen groeit, dat zou volgens hen de grootste reden zijn dat Polen weg gaan uit Nederland. 

Echter, de afgelopen 10 jaar is de economie met 5 a 6 % gegroeid in Polen. En toch kwamen nog steeds Polen naar Nederland. De economische groei in Polen bereikt diegene niet die híer komen werken. De Polen die hier komen, komen uit kleine steden en hebben geen werk daar. Zij zullen, ondanks de economische groei, toch blijven komen vertelt Bos-Karczweska: “Polen pendelen heen en weer. Er komen vanzelf weer nieuwe.”

Terug naar de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

 Twee vrachtwagens tegenover elkaar

 

 

"Niemand komt in Brussel op voor de rechten van Polen."

 De vrachtwagensector is een aparte sector met eigen regelgeving. “De problemen die daar spelen zijn Nederlandse problemen en geen Poolse problemen!”, aldus EU-arbeidsmigratie kenner Karczewska. “Het Europese Parlement doet niets en heeft geen enkele belangstelling voor de Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Daarover wordt niet gepraat. Ik vind het jammer. Niemand komt in Brussel op voor de rechten van Polen.”

Toch schreven wij een artikel over Agnes Jongerius over  de veranderingen die er komen voor de Poolse chauffeur. 'Zij gaan meer geld ontvangen', luidt haar standpunt. 

Agnes Jongerius over de veranderingen voor de Polen in de Vallei

Volgens EU-arbeidsmigratie kenner Bos-Karczewska doelt Jongerius op een wijziging in de EU-wetgeving. Nederlandse transportfirma’s willen meer gaan verliezen aan de Pool op de markt. Het doel van Jongerius is in eerste instantie om de Nederlandse concurrentiepositie te behouden. Door een verandering in de EU-wetgeving. Het kostenvoordeel dat ontstaat door de dochterbedrijven in Polen wordt aangepakt.

De secundaire bijkomstigheid is dat Polen steeds meer gaan verdienen, omdat ze steeds meer rechten krijgen en gelijker behandeld worden.  

Mevrouw Bos-Karczeweska staat dicht in contact met de Poolse gemeenschap en zij weet hoe de Polen zich in Nederland voelen.  Nederland werkt in Brussel puur voor het eigen 'nationale' belang. Ook de naar winst strevende bedrijven denken alleen maar in geld. En dat gaat ten koste van de Poolse werknemer. De Poolse werknemer staat hier, als het er echt op aan komt, 2-0 achter. 

Discussieer mee Nu je dit gelezen hebt, begrijp je de Polen in de Vallei nu beter?