sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Vluchten naar Nederland, en dan?

Het aantal asielzoekers in Nederland rijst de laatste jaren de pan uit. Door conflicten en oorlogen elders in de wereld is de vluchtelingenstroom immens. Wat gebeurt er met een vluchteling zodra hij de Nederlandse grens passeert?

Het aantal asielzoekers in Nederland rijst de laatste jaren de pan uit. Door conflicten en oorlogen elders in de wereld is de vluchtelingenstroom immens. Wat gebeurt er met een vluchteling zodra hij de Nederlandse grens passeert?

De burgeroorlogen in Syrië en Somalië, de onveilige situatie in Irak en de onderdrukking in Eritrea. De oorzaken voor het vluchten uit deze vier landen komen aardig overeen: de mensenrechten worden op alle fronten geschonden. Mensen kunnen niet meer veilig leven of zichzelf zijn en zoeken hun heil vaak in Europa. En dat die stromen toenemen, blijkt wel uit het feit dat Nederland in augustus van dit jaar evenveel mensen heeft opgevangen als in heel 2013. Ook de Valleiregio is een belangrijke speler in het asielbeleid.

De eerste stappen

Voordat we naar De Vallei kijken, maken we eerst een uitstap naar het Groningse Ter Apel. Het is de plaats waar een asielzoeker zich als eerste moet aanmelden, registreren en identificeren. Mensen uit alle delen van de wereld zijn hier te vinden. Ze spreken geen Nederlands en hebben een lange reis achter de rug. Dat Nederland een land is van tulpen, kaas en molens weten ze niet. Hun toekomst is onzeker.

Rust

De asielzoekers worden vanuit Ter Apel naar procesopvanglocaties in Wageningen, Gilze of Arnhem gebracht. Ook Ter Apel geldt als zo’n locatie. Een rustperiode van minimaal zes dagen gaat van start bij aankomst, waarin de toegestroomde asielzoeker wordt voorbereid voor wat komen gaat: de asielprocedure.

Hoop en vrees

De asielprocedure is voor de asielzoeker dé periode van onzekerheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt eerst de identiteit, nationaliteit en reisroute van de asielzoeker vast, waarna een bespreking tussen de asielzoeker en een advocaat volgt. Na vier dagen wordt beslist of de asielaanvraag wordt geaccepteerd, verlengd of geweigerd. De asielzoeker verhuist dan naar een asielzoekerscentrum.

Opties

Het besluit kan voor de asielzoeker dus positief of negatief uitpakken. Ook is het mogelijk dat de procedure verlengd wordt. Een overzicht van de opties van de IND:

Asielaanvraag wordt geaccepteerd

De asielzoeker heeft een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar gekregen. De gemeente is vanaf dan verantwoordelijk voor een woonruimte. Mocht de gemeente geen woonruimte vinden, verblijft hij maximaal twaalf weken in een asielzoekerscentrum.

De asielprocedure wordt verlengd

De IND heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over de asielaanvraag. Er is meer onderzoek nodig, zoals het vaststellen van de nationaliteit. De asielzoeker verblijft ook in een asielzoekerscentrum en gaat de Verlengde Asielprocedure in dat maximaal zes maanden duurt.

De asielaanvraag wordt geweigerd

De asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning gekregen. Hij heeft vier weken de tijd om Nederland te verlaten. In deze vier weken heeft de asielzoeker wel het recht op opvang in het asielzoekerscentrum.

Als de asielzoeker het niet eens is met de beslissing van de IND, kan hij in beroep gaan en naar de rechter, Raad van State en tot slot naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen.

Illegaliteit

Als de 28 dagen na het weigeren van de asielaanvraag voorbij zijn, moet de asielzoeker Nederland verlaten hebben. Als dat niet gebeurd is, is de persoon illegaal in Nederland. Hij of zij kan opgepakt worden door de Vreemdelingenpolitie en alsnog uitgezet worden. Tal van organisaties regelen opvang voor de illegalen.

Nu de winter er aan komt, ontstaat er discussie over de opvang van illegalen. Het Europees Comité voor de Sociale Rechten stelde dat er een basisopvang – bed, bad en brood – moet zijn voor de illegalen, wat niet in Nederland is geregeld. Staatssecretaris Fred Teeven gaf afgelopen week aan geen geld aan gemeenten te geven voor deze basisopvang.

De Vallei

In de Vallei is het asielzoekersproces ook in volle gang. Vanuit Ter Apel is het mogelijk dat een asielzoeker direct terechtkomt in Wageningen. De procesopvanglocatie in de Stad van de Bevrijding is de tweede stap waar de asielzoeker terecht komt. In totaal zijn daar 294 opvangplaatsen beschikbaar.

Ook in Amersfoort, Arnhem-Zuid, Leersum en Overberg worden asielzoekers opgevangen. In deze vier plaatsen zijn er asielzoekerscentra waar de asielzoekers in afwachting zijn op hun asielaanvraag. Gezamenlijk zorgen ze voor zo’n 1.250 opvangplaatsen.