sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Polderen rondom asielzoekerscentrum Overberg

Hij geldt sinds het eerste bericht over de komst van asielzoekers naar Overberg als de belangrijkste schakel tussen de gemeente, het COA en de direct omwonenden. Frits Westendorp is voorzitter van de buurtcommissie rondom en hinkt op twee gedachten: “We mogen blij zijn dat het op deze manier georganiseerd is, maar liever had ik dat het helemaal niet nodig was.”Nog geen honderd meter van zijn huis in het Utrechtse dorp worden sinds juli van dit jaar minderjarige asielzoekers uit voornamelijk Syrië en Eritrea opgevangen. Ooit was het een jeugdgevangenis, het in de volksmond genoemde ‘boefjeskamp’, maar nadat er minder jongeren in de inrichting terecht kwamen, werd het in 2012 buiten gebruik gesteld. Door een stijgend aantal asielzoekers naar Nederland en een acuut tekort aan opvanglocaties werd het pand aan de Dwarsweg in mei omgedoopt tot asielzoekerscentrum. “Via een brief van de gemeente werden wij op de hoogte gesteld.”, zegt Westendorp. “Dat overviel ons allemaal. We zijn toen als buurtbewoners bij elkaar langsgegaan om een reactie te krijgen. Een dag later hebben we een brief gestuurd aan de burgemeester om duidelijkheid en helderheid te krijgen.

Hij geldt sinds het eerste bericht over de komst van asielzoekers naar Overberg als de belangrijkste schakel tussen de gemeente, het COA en de direct omwonenden. Frits Westendorp is voorzitter van de buurtcommissie rondom en hinkt op twee gedachten: “We mogen blij zijn dat het op deze manier georganiseerd is, maar liever had ik dat het helemaal niet nodig was.”

Nog geen honderd meter van zijn huis in het Utrechtse dorp worden sinds juli van dit jaar minderjarige asielzoekers uit voornamelijk Syrië en Eritrea opgevangen. Ooit was het een jeugdgevangenis, het in de volksmond genoemde ‘boefjeskamp’, maar nadat er minder jongeren in de inrichting terecht kwamen, werd het in 2012 buiten gebruik gesteld. Door een stijgend aantal asielzoekers naar Nederland en een acuut tekort aan opvanglocaties werd het pand aan de Dwarsweg in mei omgedoopt tot asielzoekerscentrum. “Via een brief van de gemeente werden wij op de hoogte gesteld.”, zegt Westendorp. “Dat overviel ons allemaal. We zijn toen als buurtbewoners bij elkaar langsgegaan om een reactie te krijgen. Een dag later hebben we een brief gestuurd aan de burgemeester om duidelijkheid en helderheid te krijgen.

 

'We zijn toen als buurtbewoners bij elkaar langsgegaan om een reactie te krijgen.'


Reacties

Op een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst een week later werden er felle reacties geuit. De inwoners vreesden dat de rust en veiligheid werden aangetast en dat hun huizen in waarde zouden dalen. Toen in juni het asielzoekerscentrum in gebruik werd genomen, kwamen er veel klachten bij Westendorp binnen. Na verloop van tijd kwam daar een kentering in. “Het aantal officiële meldingen is naar beneden gegaan. Ik denk dat het seizoen daar wel invloed op heeft, want de meeste issues die er waren, waren gerelateerd aan het buitenleven, lawaai, het onveilig voelen op straat. Met dit weer ben je, zeker als asielzoekers uit een warm land, niet langdurig buiten.”

Unieke locatie

Het alleen opvangen van minderjarige asielzoekers maakt het asielzoekerscentrum in Overberg uniek. Nergens anders in Nederland wordt alleen die groep gehuisvest. Binnen de organisatiestructuur van het COA wordt daar volgens Westendorp te weinig rekening mee gehouden. “De locatiemanager zegt: “ik kan de asielzoekers niet verbieden de straat op te gaan, ook al zijn ze niet verlicht, ook al zijn ze niet zichtbaar”. Ze hebben meestal zelf donkere kleren aan en vallen dus niet op. Als het mijn kinderen zouden zijn, zouden ze zo de straat niet op gaan. Het COA voelt zich daar niet verantwoordelijk voor en dat is het probleem.”

In het maandelijks overleg met de gemeente en het COA gaf Westendorp dit ook duidelijk aan. “Ik heb dat de locatiemanager in het vorige overleg uitgebreid verteld. Tijdens de opening van het asielzoekerscentrum twee weken geleden heb ik dat gespiegeld tegenover de staatssecretaris en eenbestuurslid van het COA. Zij zeiden dat ik hierin gelijk had, want daar voorziet onze organisatie nog niet in doordat dit een unieke locatie is. Ze moeten dus iets creëren wat speciaal is voor het asielzoekerscentrum in Overberg. Dat gaat de staatssecretaris hopelijk oppakken.”

 

'Ze moeten dus iets creëren wat speciaal is voor het asielzoekerscentrum in Overberg. Dat gaat de staatssecretaris hopelijk oppakken.'


Meer steun

Westendorp had, terugkijkend op wat hij samen met zeven andere buurtbewoners heeft neergezet, op meer steun gerekend. “We mogen blij zijn dat het op deze manier georganiseerd is, maar liever had ik dat het helemaal niet nodig was. Ik heb niet het gevoel dat we gerealiseerd hebben wat we ons voorgenomen hadden. Ik had meer voor elkaar willen hebben op het gebied van veiligheid en onderhoud van de Dwarsweg, gehoor binnen de gemeente en gehoor binnen de COA. Ik had gehoopt dat ze iets meer bereidwillig waren om ons, als buurtbewoners, tegemoet te komen.”

 

'Ik had gehoopt dat ze iets meer bereidwillig waren om ons, als buurtbewoners, tegemoet te komen.'


Boodschap

Nu het aantal asielzoekers naar Nederland stijgt, worden op steeds meer plaatsen, ook in de Vallei, asielzoekerscentra geopend. Westendorp heeft wel een boodschap voor de toekomstige buurtbewoners. “Je moet echt blijven hameren op open communicatie. Wij worden regelmatig geconfronteerd met vragen ‘hoe is dat nou mogelijk?’ Daar moet echt wat aan gedaan worden, dat er positief en open wordt gecommuniceerd. Dat is het belangrijkste.”