sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Oost-Europeanen: blijvertjes?

We kennen het verhaal: Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen in de jaren zestig naar Nederland om het werk te doen waar wij ons te goed voor voelden. Het was de bedoeling dat ze uiteindelijk weer terug gingen naar hun thuisland, maar vele mannen kozen ervoor om hun vrouw en kinderen over te laten komen. Ook de Oost-Europeaanse arbeidsmigranten lijken gekomen om het werk op te knappen dat wij massaal afwijzen. De grote vraag is nu: wat voor ontwikkeling speelt er de komende jaren? Zullen ze ook hun vrouw en kinderen over laten komen? Of zullen we het aantal wit-blauwe kentekenborden in de straat langzaam weer zien afnemen?

We kennen het verhaal: Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen in de jaren zestig naar Nederland om het werk te doen waar wij ons te goed voor voelden. Het was de bedoeling dat ze uiteindelijk weer terug gingen naar hun thuisland, maar vele mannen kozen ervoor om hun vrouw en kinderen over te laten komen. Ook de Oost-Europeaanse arbeidsmigranten lijken gekomen om het werk op te knappen dat wij massaal afwijzen. De grote vraag is nu: wat voor ontwikkeling speelt er de komende jaren? Zullen ze ook hun vrouw en kinderen over laten komen? Of zullen we het aantal wit-blauwe kentekenborden in de straat langzaam weer zien afnemen?

Natuurlijk kun je daar geen zwart-wit ja of nee antwoord op geven. Zo is het lastig om zicht te krijgen op het aantal Oost-Europeanen dat in Nederland verblijft. Zo staat niet iedere arbeidsmigrant ingeschreven. We leggen onze vragen voor aan socioloog Marcel Lubbers, werkzaam als universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de integratie van Oost-Europeaanse bevolkingsgroepen in Nederland.

In een interview met RTL Nieuws zei u dat we niet bang hoeven te zijn dat Poolse kinderen met zulke problematiek te maken krijgen als Turkse en Marokkaanse jongeren hebben. Waarom is dat zo? 

"Bij Oost-Europeanen zijn de culturele verschillen met Nederland minder groot. Ik doel grotendeels op religie, maar tevens op kennis en identificatie met de Europese Unie. Hoewel Polen een geschiedenis kent van communisme, heeft een land als Polen ook institutioneel meer gemeen met Nederland dan veel niet-westerse landen."

Ook zei u dat gemeenten zich meer moeten bezighouden met Oost-Europeanen in de gemeente.

"Veel gemeenten hebben slecht zicht op in welke mate ook kinderen van Oost-Europeanen in Nederland zijn. Deze groep heeft wel speciale aandacht nodig, vooral wat betreft het leren van de taal. Daarnaast speelt de huisvesting een grote rol. Gemeenten zijn de partij die daar toezicht op kunnen houden."

Wat betreft die huisvesting: veel Polen zijn op dit moment niet ingeschreven en blijven zo uit het zicht. Waarom staan zij niet ingeschreven? 

"Polen met een kort verblijfsperspectief schrijven zich vaak niet in. Pas wanneer je langer dan vier maanden in Nederland wil blijven, ben je verplicht om je in te schrijven. Wanneer ze langer blijven dan in eerste instantie gedacht, zien we vaak dat het nog even duurt voordat ze zich officieel inschrijven. Daardoor is het lastiger om zicht op de woningproblematiek te krijgen."

"Het duurt vaak nog even voor ze zich officieel inschrijven"

Heeft u wel het gevoel dat Oost-Europeanen hun best doen om zich aan te passen aan de samenleving? 

"Dat vind ik een lastige vraag, want wat is aanpassen? Uit ons onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld Polen bijna allemaal een baan hebben en een flink deel werkt meer dan veertig uur per week. Met de economische integratie zit het dus goed. Uit ons onderzoek blijkt ook dat zij na een optimistische start zodra ze verhuisd zijn, na verloop van tijd negatiever worden over Nederland. Zij ervaren redelijk veel discriminatie en vinden Nederlanders niet bepaald gastvrij. Dat belemmert contacten en sociaal-culturele integratie. We zien bijvoorbeeld ook dat Polen redelijk negatief denken over morele issues als homoseksualiteit."

Verwacht u dat de Oost-Europeaanse bevolkingsgroep in Nederland groter zal worden of dat deze uiteindelijk weer krimpen? Kunnen wij eenzelfde soort golf verwachten als met de Turken en Marokkanen in Nederland? Ofwel: ze blijven, laten hun familie overkomen en zullen uiteindelijk hun plek vinden in de maatschappij. 

"Ik verwacht dat terugkeer onder de Polen wat groter zal zijn dan we gezien hebben onder Turken en Marokkanen in het verleden. Maar veel van de migranten hebben al een partner of kinderen in Nederland. Een aanzienlijk deel zal eenzelfde route kennen als de migranten van weleer."