sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Katholieken Vallei slaken noodkreet naar paus

EDE - De stichting Bezield Verband Utrecht luidt de noodklok over het grote aantal kerken dat onder leiding van aartsbisschop Van Eijk moet sluiten. De stichting, die zich inspant voor de kerken binnen het aartsbisschop Utrecht waaronder ook de Gelderse Vallei valt, wil met een petitie de problemen onder de aandacht van de paus brengen.

EDE - De stichting Bezield Verband Utrecht luidt de noodklok over het grote aantal kerken dat onder leiding van aartsbisschop Van Eijk moet sluiten. De stichting, die zich inspant voor de kerken binnen het aartsbisschop Utrecht waaronder ook de Gelderse Vallei valt, wil met een petitie de problemen onder de aandacht van de paus brengen.

 

Bezield Verband vestigt de hoop op ingrijpen van de paus. De Groot: “Als we genoeg steunbetuigingen hebben, zullen we de petitie naar de paus sturen. Onze verwachting is dat hij de zaak zeer serieus zal nemen. Hij kan in het uiterste geval een onderzoek instellen naar het beleid van de aartsbisschop. We krijgen talloze reacties op de noodkreet en veel kerkgangers steunt onze actie.”

 

Rekensommetje

 

“De situatie is op dit moment zeer ernstig. Van de 326 parochiën zullen er door het beleid van de aartsbisschop over een aantal jaar zo’n twintig overblijven”, aldus Ad de Groot van Bezield Verband. “Doel van de kardinaal is om de geloofsgemeenschappen te centraliseren rond de resterende priesters in eucharistische kerken. Gemeenschappen worden zo uit elkaar getrokken en mensen komen terecht in een kerk die ze net kennen. Ik vrees dat hierdoor veel mensen geen diensten meer zullen bezoeken.”

 

“Het aantal kerken dat moet sluiten is gebaseerd op een rekensommetje. Van Eijk is een strateeg met een bijna autistische precisie. Kerken komen door dit beleid niet alleen fysiek, maar ook emotioneel verder van de gelovigen te staan.”

 

Door de sluiting van parochiën zullen veel kerkgebouwen leeg komen te staan. De Groot: “Voor een kerkgebouw is het vrijwel onmogelijk een nieuwe bestemming te vinden. De sluiting van parochiën zal dus tot gevolg hebben dat historische gebouwen worden gesloopt.”

 

Maatschappelijke ontwikkeling

 

Hans Zuijdwijk, perschef van het aartsbisdom Utrecht, betreurt de sluiting van kerken enorm. “Ik ben het er mee eens dat het treurig is dat veel parochiën moeten sluiten, maar in tegenstelling tot de beweringen van Bezield Verband moeten de kerken niet sluiten door een gebrek aan priesters, maar door het steeds kleiner wordende aantal gelovigen.”

 

“In veel kerken is de opbrengst van de collecte niet eens genoeg om de stookkosten van die bijeenkomst te bekostigen, laat staan kosten als onderhoud! De grootste groep kerkgangers is daarnaast oud en de generaties die daarna komen, zijn erg klein. Het sluiten van kerken is een gevolg van maatschappelijke veranderingen. Niet van het beleid van de aartsbisschop.”

 

De Rooms Katholieke kerk in Wageningen is niet bang voor een sluiting. Volgens Anique Dingjan vrijwilligster bij het secretariaat van de kerk, worden de diensten nog goed bezocht. “Dat komt vooral door de universiteit in Wageningen. Veel studenten uit Latijns Amerika die hier studeren, bezoeken op zondag ook onze kerk. Tijdens de diensten op zondag zitten is de zaal dus meestal goed gevuld. Met jong en oud.”

 

Toch merken kerkgangers in Wageningen wel dat er veel verandert. Dingjan: “We hebben het kerkkoor al moeten opheffen. Of we bij de naar schatting twintig kerken horen die open blijven? Dat hangt volledig af van het aantal beschikbare priesters. Voor de komende vier à vijf jaar zijn we veilig. Wat de toekomst op lange termijn brengt weet niemand. We kunnen slechts bidden voor een goede afloop.”

 

Het pamflet is in te zien op de site van Bezield Verband Utrecht.

Over de auteur

Job Boonstra