sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Europese subsidie: duur en complex voor kleiner bedrijf

Europa: te duur en ver weg? "Hetkanjuist wel minder met de hoeveelheid budgetten en de hoeveelheid gebieden waar dat aan wordt besteed, dat maakt het ook duur en ingewikkeld." Een bijzondere uitspraak van Rob Janssens, een subsidie-expert die daarnaast actiefis in het bestuur van het midden en kleinbedrijf van de Vallei-regio.

Europa: te duur en ver weg? "Het kan juist wel minder met de hoeveelheid budgetten en de hoeveelheid gebieden waar dat aan wordt besteed, dat maakt het ook duur en ingewikkeld." Een bijzondere uitspraak van Rob Janssens, een subsidie-expert die daarnaast actief is in het bestuur van het midden en kleinbedrijf van de Vallei-regio.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) Vallei-regio is een netwerk voor werkgevers van ondernemingen met minder dan 250 medewerkers. Met zijn eigen bedrijf, Innopartner, helpt Janssens mensen met het regelen van Europese subsidies, want dat is vrij complex.

Miljoen subsidie

Begin 2015 ontvingen samenwerkende gemeenten in de arbeidsmarktregio FoodValley, in totaal ruim €1 miljoen vanuit Europa. Deze subsidie was bestemd voor de arbeidsintegratie van langdurig werklozen en om lager opgeleide jongeren aan het werk te helpen en te houden.

Waarom krijgen de gemeenten deze subsidie?
"De EU vindt het belangrijk om in dergelijke projecten te investeren en reserveert hier over een periode van zes jaar ook geld voor. Alle 35 arbeidsmarktregio´s in ons land krijgen Europese gelden toebedeeld."

"Ook andere zaken, waaronder de herinrichting van de Kenniscampus in Ede, worden mede gefinancierd uit de Europese subsidiepot. Dat is vooral omdat de gemeente dan op haar kosten kan besparen. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente kenbaar maakt dat het project of de activiteit is meegefinancierd met Europese subsidies."

Waar gaat de meeste subsidie heen in de Gelderse Vallei?
"In principe kun je overal subsidie voor krijgen. In de Gelderse Vallei wordt veel geïnvesteerd in de groene economie, bijbehorende agro- en foodtechnologieën en duurzame innovaties zoals op het gebied van de biobased economy. De Wageningse universiteit die veel onderzoek hiernaar verricht, ontvangt jaarlijks €50 miljoen subsidie. Dit wordt wel steeds lastiger."

"Het midden- en kleinbedrijf maakt te weinig gebruik van subsidies. Het is te duur en te complex."

U noemt enkele grote bedrijven en instellingen die Europese subsidie krijgen. Kent u vanuit uw werk ook middelgrote of kleine bedrijven in de regio die Europese subsidie aanvragen?
"Te weinig, je moet onderscheidend zijn, innovatief en veel verder in je vakgebied dan je concurrenten. Ook moet je veel bijlagen bijvoegen voor je de subsidieaanvraag kan indienen, waaronder een goed onderzoeksplan, een projectbegroting en je moet aantonen dat het project rendabel zal zijn."

 

Drempels

Via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP zijn er eveneens subsidies mogelijk voor onder andere boeren. Momenteel zijn deze echter nog niet beschikbaar voor de periode 2014-2020. Er is daarnaast een Europese website. Deze is echter grotendeels Engelstalig, net als de handleiding voor het aanvragen.

Zijn er nog meer redenen waarom dit voor kleine bedrijven zo lastig is?
"De grote hoeveelheden budgetten en openstellingen (calls) maken het voor start-ups en jonge ondernemingen vrij lastig om aanspraak te maken op Europese gelden. Een call is een oproep voor een actieplan voor activiteiten of projecten die overeenkomen met het beleidsterrein waar het onder valt, bijvoorbeeld duurzame voeding. Grote bedrijven hebben hier vaak mensen voor in dienst, maar het MKB vindt dat vaak te duur en te complex."

Een van onze bezoekers van Nieuwsvallei is net als u voorstander van minder subsidies vanuit Europa. Hij denkt dat landen veel kunnen besparen als ze een minder hoge bijdrage aan Europa hoeven te betalen. Denkt u dat dit klopt?                    

"Landen kunnen op deze manier inderdaad heel veel besparen, maar ik denk dat de EU dat niet wil. Zij hebben dan namelijk minder invloed op waar het geld aan wordt besteed."

 

Samenwerking biedt kansen

Een oplossing voor minder grote ondernemingen kan samenwerking zijn met een groot bedrijf of instelling zoals Campina. De grotere onderneming of instelling kan vanuit vaak langere ervaring en deskundigheid helpen met het aanvragen van subsidie. Op op-oost.eu kunnen bedrijven uit Gelderland en Overijssel een Europese bijdrage aanvragen.

Vaak werken ook verschillende grotere (internationale) ondernemingen samen aan een project, maar dit is niet verplicht. "Samenwerking geeft wel vaak een hoger subsidiepercentage"

 

 "Je bent 1,5 jaar bezig voor je een EU-project binnen hebt" (Harry Wichers, WUR)

Tijdsinsensief

Het aanvraagproces van de subsidie duurt behoorlijk lang. "Je bent drie maanden bezig met het schrijven van een goed voorstel en je hebt gemiddeld vijf à zes projectvoorstellen nodig om er eentje binnen te halen" aldus Harry Wichers in het Resource magazine van de Wageningen Universiteit. Volgens hem ben je ongeveer 1.5 jaar aan het schrijven voor je een EU-project binnen hebt gehaald, maar het kan langer. De WUR staat goed aangeschreven en krijgt daardoor vaak sneller subsidie, maar er zijn ook projecten waar de beoordelingsprocedure bijvoorbeeld drie jaar duurt.

U vertelde dat het regelproces ook achteraf nogal tijdsintensief is. Wat kost er zoveel tijd?

"Als je de Europese subsidie hebt gekregen, moet je van alles bijhouden: loonkosten, kosten van machines, hoeveel uur een bepaalde machine draait, materialen en grondstoffen." Ook andere zaken moet je goed bijhouden, zoals de kosten voor derden. Hieronder valt bijvoorbeeld iemand van buiten het bedrijf, die een ICT-probleem oplost. Het bijhouden van een goede administratie is dus erg belangrijk."

 

Uw mening

We zijn benieuwd naar uw/ jouw mening over Europese subsidies.

 

Stelling: ‘Mijn gemeente kan de Europese subsidies goed gebruiken.'

 

 Eens of oneens en waarom? Laat uw/ jouw ideeën horen via Twitter, Facebook of redactie@nieuwsvallei.nl