sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Een klein bedrijf met wereldwijde impact

Een hybrideaardappel, wat moet je daar bij denken? En wie zou daar nou op komen? Het antwoord is Pim Lindhout, R&D director van Solynta en een ambitieuze, serieuze en idealistische man. Rustig aan tafel een Cup-a-Soup etend vertelt hij mijover de revolutie in de aardappelwereld.

Een hybrideaardappel, wat moet je daar bij denken? En wie zou daar nou op komen? Het antwoord is Pim Lindhout, R&D director van Solynta en een ambitieuze, serieuze en idealistische man. Rustig aan tafel een Cup-a-Soup etend vertelt hij mij over de revolutie in de aardappelwereld. 

Pim komt over als een normale man. Alleen hetgeen waar hij mee bezig is, is dat allermist. Op dit moment is zijn bedrijf bezig met een revolutie op aardappelgebied, namelijk de hybrideaardappel. “Van 2006 tot 2008 hebben we allerlei onderzoeken gedaan waar niet het gewenste resultaat uit kwam. In 2008 hebben we een echte doorbraak gehad. Die doorbraak moest wel geheim blijven tot 2011, want wij wilden patent aanvragen. En je kunt geen patent aanvragen over iets wat al publiek is. Wij konden dus pas in 2011 naar buiten treden met ons idee. Toen hebben we ook pas naar additionele financiering gekeken. Daarvóór betaalden wij alles zelf. We hebben op heel veel onderzoeksprojecten subsidie gekregen. Daarmee kunnen we onze basisonderzoeken doen. Pas in 2014 hebben wij Europese subsidie aangevraagd. Ons project is namelijk een demonstratieproject. Dan moet je wel wat te demonstreren hebben. Eerder kan je het niet aanvragen," vertelt Pim met een lach op zijn gezicht. 

De Europese subsidie is belangrijk geweest voor Pim en zijn bedrijf. De bank zou waarschijnlijk geen financiering hebben gegeven. “Wij krijgen geen cent financiering van banken."

Zolang je geen product op de markt hebt, zijn wij niet geïnteresseerd

"De bank zegt vaak 'wij willen nu financieren en binnen vijf jaar zijn wij er weer uit. Dan willen wij dertig procent rendement zien. Zo niet, dan doen we het niet.' Zo denkt de bank, puur in investering. Terwijl het een project is waar de hele wereldbevolking belang bij heeft.” Op dit moment hebben bijna achthonderd miljoen mensen op aarde te weinig te eten. “Ook de Nederlandse overheid is terughoudend om te financieren.” Ook al is Solynta in 2014 als nationaal icoon uitgekozen door het kabinet als het meest innovatieve bedrijf, toch krijgen ze geen overheidsfinanciering. 

National Icon prijs

 

Wat ze wel krijgen is Europese subsidie. “Europa heeft telkens een vijfjarenplan. Nu is het een plan tot 2020. Binnen die plannen zijn er ontzettend veel thema’s, ofwel calls genoemd. Wij hebben nu de SME (Small and Medium Enterprices) subsidie gekregen. Dat is ongeveer 2,5 miljoen euro. Dit is voor ons van zeer groot belang."

Het proces gaat een stuk sneller door EU-subsidie.

"Wij kunnen nu stukken sneller, effectiever en efficienter aan het werk. Als wij er in de toekomst niet in slagen additionele subsidie te krijgen zouden wij in het slechtste geval, waar we natuurlijk niet vanuit gaan, overgenomen kunnen worden door een ander bedrijf. Wij hebben als R&D (Research and Development) bedrijf namelijknog geen sales. Dat betekent dat wij geen inkomsten hebben. We zijn afhankelijk van financieringen om onze business voort te zetten.”

Medewerker Solynta bezig met verdere ontwikkelingen. 

Wat nog wel een belemmering kan vormen voor de hybrideaardappel is de wet- en regelgeving. “Op dit moment is het met groentezaden vrij simpel om te importeren en exporteren. Maar voor aardappelzaden is het bijna onmogelijk. Ik zal je een voorbeeld geven: er is geen wetgeving over hybride aardappelzaad. Dat betekent dat de import en export van aardappelzaad officieel niet mag invoeren en onder extreem strenge condities valt. Het zou betekenen dat als je uit buiten Europa hybride aardappelzaad importeert dat het eerst langs de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) moet. 'Wij gaan dat zaad toetsen op zes ziekten. Daarna moeten we elk zaadje uitzaaien en er een plantje van maken, om vervolgens te kijken of het een van die zes ziektes bevat.' Dat kost de NVWA 350 euro per zaadje en zij hebben capaciteit voor 25 plantjes. Dus je kan maximaal 25 zaadjes importeren en dan ben je het zaad kwijt, want het is een plantje geworden." 

400 gram zaad, staat gelijk aan 400.000 gram aardappel. 

"Maar wij willen miljoenen zaadjes importeren, hoe doen we dat dan?” Je merkt een bepaalde ergernis op het gezicht van Pim. Maar dat komt niet alleen door deze wet- en regelgeving. "Het is ook de mindset van Nederland en Europa. Ik ben zelf ook heel betrokken bij het milieu. We moeten bijvoorbeeld ontzettend ons best doen om minder afhankelijk te worden van olie en gas. Wat je nu met de klimaattop ziet, dat komt compleet in de politieke arena terecht. De mindset is eigenlijk hetzelfde gebleven. Ze blijven op dezelfde voet verder gaan, alleen zijn de scherpe randjes er vanaf. Ik noem maar een voorbeeld: er is op dit moment nog een enorme lobby dat je 130 op onze snelwegen mag rijden. Terwijl als je 100 km/u rijdt je minder ongelukken krijgt en ook minder CO2-uitstoot. En de reistijd wordt er niet langer of korter om, zeker niet met alle files die wij hebben. Dus waarom doen we dat dan niet? Als de maatschappij dat soort kleine ingrepen al zo verschrikkelijk moeilijk vindt, dan geloof ik dat er niks van terecht komt om het klimaat beter te gaan beheersen.”

Verschillende zaden waarmee wordt gewerkt. 

Na dit kleine irritatiepuntje valt de toon toch weer goed bij Pim. “Gelukkig zijn we nu samen met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bezig de regelgeving aan te passen. Het moet nog langs 28 Europese lidstaten. Maar als het er doorheen is, zijn we een stap dichter bij ons doel.” En dat doel is duidelijk: een duurzame samenleving waar niemand een aardappel te kort komt. 

Als u nog interessante projecten in de Vallei weet die met Europese subsidie zijn geslaagd of potentiële slagingskans hebben, mail dan naar onze redactie redactie@nieuwsvallei.nl of zet een bericht op de NieuwsVallei Facebook