sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De strijd tegen malafide praktijken

Agnes Jongerius, lid van het Europees Parlement, was eind november te gast bij het programma Gelderland Live. Ze sprak onder meer over maatregelen tegen oneerlijke concurrentie die is ontstaan door schijnconstructies tussen werkgevers en malafide uitzendbureaus. Hoe gaat het huidige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eigenlijk om met uitbuiting van de werknemers? Nieuwsvallei spreekt met Suzanne van Gils, uitvoerende op het gebied van onder meer arbeidsmigratie en de aanpak van malafide uitzendbureaus.

Agnes Jongerius, lid van het Europees Parlement, was eind november te gast bij het programma Gelderland Live. Ze sprak onder meer over maatregelen tegen oneerlijke concurrentie die is ontstaan door schijnconstructies tussen werkgevers en malafide uitzendbureaus. Hoe gaat het huidige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eigenlijk om met uitbuiting van de werknemers? Nieuwsvallei spreekt met Suzanne van Gils, uitvoerende op het gebied van onder meer arbeidsmigratie en de aanpak van malafide uitzendbureaus.

 ‘’Er is geen absolute definitie van uitbuiting. Het gaat er om dat voor gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden gelden. Dit geldt niet alleen voor het wettelijk minimumloon, maar ook voor de arbeidsvoorwaarden die sociale partners in cao’s hebben afgesproken en voor de individuele overeenkomst die een werknemer met een werkgever afsluit. Vrij verkeer van werknemers en diensten mag niet gepaard gaan met oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en uitbuiting van werknemers. Het kan niet zo zijn dat werknemers worden ingeruild voor goedkopere (buitenlandse) werknemers als gevolg van schijnconstructies.’’

AMU

Begin 2012 startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het AMU (Aanpak Malafide Uitzendbureaus) programma. In de hoop malafide uitzendbureaus aan te pakken. Minister Asscher zette daarbij stevig in op het vergroten van de transparantie van de uitzendbranche en het versterken van de handhaving en de opsporing. Om inzicht te krijgen waar de malafide zaken zich afspelen, werd er toentertijd een risicoanalyse opgesteld door de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Hierdoor heeft het ministerie in beeld gekregen waar de malafide praktijken plaatsvinden en hoe het gebeurt. Uit de risicoanalyse kwam bijvoorbeeld naar voren dat malafide uitzendbureaus zich kenmerken door vluchtig ondernemerschap. Fraudeurs laten hun onderneming failliet gaan als toezichtinstanties zich melden of als de druk te groot wordt, vaak gevolgd door een doorstart van het bedrijf.  

Op de vraag of het niet effectiever is de kenniskloof tussen arbeidsmigranten en werkgevers onder handen te nemen, zodat werknemers malafide praktijken herkenen, geeft Van Gils aan dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten: ‘’Er wordt ingezet op voorlichting aan mensen die naar Nederland willen komen om te wonen of te werken. Daarvoor is een brochure in verschillende talen beschikbaar. Ook wordt er op dit moment in Polen, Roemenië en Bulgarije zelf voorlichting gegeven aan mensen die overwegen naar Nederland af te reizen.’’

Straffen

Het interventieteam AMU (Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV) komt de volgende uitbuitingszaken tegen: onderbetaling, illegale tewerkstelling, lange werktijden, geen of gebrekkige administraties, verzonnen dienstverbanden, ontduiking van premie- en belastingafdracht en uitkeringsfraude. Bovendien bevestigt Van Gils het verhaal van Daniël Hillebrandt dat uitbuiting voorkomt door middel van het opleggen van boetes aan werknemers.

Van Gils legt uit dat er tussen de verschillende uitbuitingszaken nog wel een verschil zit: ‘’ Hoe hoog de boete is hangt af van het soort overtreding en de ernst ervan. Als een bedrijf bijvoorbeeld een illegale werknemer in dienst heeft kan de boete zo’n 12.000 euro bedragen. Bij meerdere illegale werknemers is de boete logischerwijs hoger, maar bij het overtreden van andere wetten horen weer andere bedragen.’’ Aan overtreders in de uitzendbranche is er in 2012 en 2013 voor ruim 105 miljoen euro aan boetes opgelegd door de Inspectie SZW (7,2 miljoen), Belastingdienst (61,4 miljoen), UWV (0,2 miljoen) en SNCU (Stichting naleving CAO uitzendkrachten, 36,3 miljoen).

Wel of niet gecertificeerd

Niet alleen de malafide bedrijven gaan over schreef, ook de gecertificeerde ondernemingen willen nog weleens in de fout gaan, zo geeft Van Gils aan. Dit blijkt eveneens uit de cijfers van de Rijksoverheid. In 2013 overtrad zeventien procent van de gecontroleerde gecertificeerde uitzendbureaus de regels. De cijfers geven echter niet de ernst van de overtreding aan en betekent dus niet dat er sprake is van malafide uitzendbureaus.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan komend jaar door te gaan met haar acties tegen de problematiek in de uitzendbranche. Ze zullen dan ook blij zijn met de aandacht van Agnes Jongerius voor deze praktijken.