sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De roerige maanden van het COA

In een wekelijkse serie nemen we de verschillende belangengroepen rond de asielzoekers onder de loep. Deze week het COA.

In een wekelijkse serie nemen we de verschillende belangengroepen rond de asielzoekers onder de loep. Deze week het COA.

De afgelopen maanden is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) veelvuldig in het nieuws geweest. Niet altijd even positief. Zo verweten burgemeesters het COA te haastig te handelen. In Oranje waren burgers ontstemd over het onevenredige aantal asielzoekers wat hun dorp in de maag gesplitst kreeg. Jeanette Scholten legt uit: “Wij doen niets zonder bestuurlijk draagvlak.”

De haastige besluitvorming omtrent toewijzing wijt Scholten aan de hoge instroom van asielzoekers. “Normaal gesproken nemen wij zes tot negen maanden de tijd om met een gemeente in gesprek te gaan en de gemeenschap mee te nemen in het proces. Momenteel hebben we daar minder tijd voor omdat het aantal op te vangen asielzoekers heel hoog is.” Dat neemt niet weg dat sommige burgemeesters zich onder druk gezet voelden. Ook dat komt door tijdgebrek zegt Scholten. “Dat komt door de urgentie die wij hebben. Waar we normaal gesproken langer de tijd hebben, is dat nu gewoon niet het geval. Dus we doen een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een gemeente. Maar nogmaals: Wij doen niets zonder toestemming.”

Het dorp Oranje haalde het landelijke nieuws toen het COA daar 1400 asielzoekers wilde plaatsen op een inwoneraantal van 200. Volgens Scholten is in die procedure niet alles naar wens verlopen. “Er had wellicht beter gecommuniceerd moeten worden. Er was al een overeenkomst tussen de gemeente en het COA, maar de inwoners schrokken erg van de aantallen.” Had het COA niet kunnen voorzien dat die aantallen niet proportioneel zijn? “Met de wetenschap van nu zou je zeggen: Dit hadden we kunnen weten. Maar we hebben in het verleden vaker grotere centra geopend in kleine kernen. Dat is tot nu toe altijd goed gegaan. Voor ons was het dus niet vreemd.”

In het Brabantse dorpje Overloon raakten asielzoekers van verschillende etniciteiten slaags met elkaar. Volgens de zegsvrouw van het COA is dat onvermijdelijk. “Je zit met veel mensen op een locatie. Dat er dan een keer iets gebeurt is niet altijd te voorkomen. Dat zou je ook hebben als je een groep Nederlanders bij elkaar zet. Vaak is het niet meer dan een ruzie wat vervolgens opgeklopt wordt in de media. De verschillende religies van asielzoekers spelen volgens Scholten geen rol in de opstootjes. “In Overloon was er een opstootje tussen Syriërs en Eritreeërs. Dat kwam doordat een paar Eritreeërs teveel gedronken hadden en luidruchtig waren. De Syriërs drinken niet en raakten geïrriteerd. Zoiets komt overal wel eens voor.”

 

Na sluiting horen wij veel mensen die de levendigheid missen


Feit is dat het COA roerige maanden achter de rug heeft met verschillende incidenten. Bovendien is er bijna altijd verzet bij een opening van een locatie. Voor Scholten is dat niet nieuw. “Wij weten dat er weerstand is en kijken daar niet meer van op. Zeker in het begin van een procedure is er veel protest en onrust, dat begrijp ik ook heel goed. Veel mensen denken: Not in my backyard.” Maar het kan ook anders. “We krijgen bij sluiting van een azc ook vaak te horen dat mensen de levendigheid missen. Zo kan het dus ook.”