sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Amersfoort biedt een bed

Na een dag hard werken is er niets zo lekker als thuis een heerlijke maaltijd verorberen. Voor het slapen gaan nog even snel een ontspannend bad en dan heerlijk op die boxspring ploffen. Bed, bad en brood. Het lijkt voor een Amersfoortse burger zo vanzelfsprekend. Maar voor vreemdelingen zonder verblijfstitel is dat lang niet altijd het geval. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft dit opgemerkt en diende een klacht in bij het Europese Comité voor Sociale Rechten.Volgens de PKN is een situatie waarbij illegale immigranten in Nederland geen primaire voorzieningen krijgen in strijd met twee artikelen van het Europese Handvest. Het gaat hier om het artikel 13 lid 4: ‘Het recht op geneeskundige en sociale bijstand’ en artikel 31 lid 2: ‘Het recht op huisvesting’. Binnen het ECSR is de klacht unaniem als ontvankelijk geacht en 10 november dit jaar heeft zij dan ook uitspraak gedaan over deze zaak.

Na een dag hard werken is er niets zo lekker als thuis een heerlijke maaltijd verorberen. Voor het slapen gaan nog even snel een ontspannend bad en dan heerlijk op die boxspring ploffen. Bed, bad en brood. Het lijkt voor een Amersfoortse burger zo vanzelfsprekend. Maar voor vreemdelingen zonder verblijfstitel is dat lang niet altijd het geval. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft dit opgemerkt en diende een klacht in bij het Europese Comité voor Sociale Rechten.

Volgens de PKN is een situatie waarbij illegale immigranten in Nederland geen primaire voorzieningen krijgen in strijd met twee artikelen van het Europese Handvest. Het gaat hier om het artikel 13 lid 4: ‘Het recht op geneeskundige en sociale bijstand’ en artikel 31 lid 2: ‘Het recht op huisvesting’. Binnen het ECSR is de klacht unaniem als ontvankelijk geacht en 10 november dit jaar heeft zij dan ook uitspraak gedaan over deze zaak.

Uitspraak ECSR

Het ECSR meldt dat iedereen, zonder voorwaarden, recht heeft op bed, bad en brood. Als dit niet gebeurt, betekent het dat de menselijke waardigheid wordt aangetast. Het maakt dus niet uit of het om een Nederlander of een afgewezen asielzoeker gaat, volgens het ECSR gelden deze rechten voor iedereen. Deze uitspraak is ter beoordeling naar het Comité van Ministers van de Raad van Europa gestuurd en verwacht wordt dat zij haar oordeel in januari zal geven.

De gemeente Amersfoort heeft samen met de andere grote gemeentes in Nederland aan Staatssecretaris Teeven gevraagd om het voor hen mogelijk te maken gehoor te geven aan deze uitspraak, maar Teeven heeft de uitspraak naast zich neer gelegd en wil wachten op het oordeel van het Comité van ministers. Wel mogen gemeentes zelf opvang bieden, maar dan zonder financiële steun van de Staatssecretaris.

Amersfoort heeft een zorgplicht

De Gemeente Amersfoort laat  in een collegebericht aan de gemeenteraad weten dat zij, net als veel andere gemeenten, de uitspraak niet moeten negeren. Ze wijzen dan ook op de in 2012 aangenomen motie met de naam: Amersfoort heeft een zorgplicht. Deze motie ging over een Irakees gezin dat rechtmatig in Nederland verbleef, maar geen recht had op een opvang van de overheid. De gemeente heeft de door de SP aangevraagde motie uitgevoerd door het gezin te voorzien van een geschikt verblijf.

De gemeente Amersfoort laat weten dat zij nu bezig is om de mogelijkheden te verkennen om een ‘zeer sobere opvang’ te realiseren. Deze opvang zal gericht zijn op terugkeer, dus het zal vooral bedoeld zijn voor een tijdelijk verblijf van de illegalen. Tot die tijd zullen de illegale vreemdelingen het dus moeten doen met  de opvang van andere organisaties.