sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

"Provincie schat verkeersverwachting Wageningen te hoog in"

De nieuwe Campusroute die de bereikbaarheid naar Wageningen moet bevorderen is niet nodig. Dat zegt Jan Dijkstra, lid van de steunfractie van de ChristenUnie in Wageningen. Gegevens van meetpunten laten zien dat het aantal auto’s op toegangswegen naar de stad afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen. Daarmee komt de prognose die Provincie Gelderland hanteert op losse schroeven te staan.

Dijkstra is in zijn werk als universitair hoofddocent aan de Universiteit Wageningen veel bezig met getallen. Ook staat hij bekend als ‘financieel specialist’ die kritisch meedenkt over het beleid in Wageningen. De laatste tijd houdt hij zich bezig met de plannen voor een nieuwe weg langs de campus ten noorden van de stad. Deze route stuit op veel verzet van omwonenden die vrezen voor overlast. Daarnaast zou de aansluiting op bestaande rijbanen leiden tot onveilige situaties voor fietsers, en vinden Wageningers dat de weg ten koste gaat van de mooie natuur in het Binnenveld.

Waarom nieuw asfalt niet nodig is

Afgelopen maand heeft Jan Dijkstra een ander argument tegen de Campusroute naar voren gebracht. Aan de hand van enkele grafieken laat hij zien dat er volgens hem geen enkele noodzaak is voor nieuw asfalt. Hij baseert zich op gegevens die de provincie Gelderland zelf op internet heeft verstrekt. “Op veel toegangswegen wordt al sinds 1995 het aantal auto’s geteld. Ik ben uitgegaan van het aantal auto’s vanaf 2012, omdat dat jaar als uitgangspunt wordt genomen voor de verwachting voor de komende tijd. Sommige meetpunten laten een dipje zien omdat er toen wegwerkzaamheden waren. Maar als je die effecten corrigeert, dan krijg je een compleet beeld. En toen viel het mij op dat in zowel 2016 als 2017 het verkeer op alle invalswegen in totaal maar 1 procent hoger ligt dan in 2012.”

“Een periode van vijf jaar is een redelijk lange tijd om iets te zeggen over de structurele toe- of afname van het verkeer.”

De berekeningen die Dijkstra zelf heeft uitgevoerd laten weinig heel van de prognose van provincie Gelderland. “De provincie gaat uit van een model. Volgens dat model neemt het verkeer naar Wageningen tot 2030 gemiddeld met 2 procent per jaar toe. Nu ben ik het wel met de provincie eens dat je niet ieder jaar afzonderlijk moet bekijken omdat er altijd schommelingen kunnen zijn. Maar een periode van vijf jaar vind ik toch wel een redelijk lange tijd om iets te zeggen over de structurele toe- of afname van het verkeer. En dan blijkt dat de periode van 2012 tot 2017 al voor geen meter klopt. We komen niet eens op 1 procent over vijf jaar, laat staan op 2 procent per jaar.”

De kleinere toename kan allerlei oorzaken hebben. Zo is de A12 bijvoorbeeld verbreed; hierdoor gaat er minder sluipverkeer door Wageningen heen. Een andere verklaring is dat meer mensen dan het model voorspelt de (elektrische) fiets nemen of met de bus gaan.

De cijfers maken volgens Dijkstra in ieder geval duidelijk dat de Campusroute volstrekt overbodig is. Het aanpakken van slechts één knelpunt zou al afdoende zijn om filevorming te voorkomen. Dat knelpunt is de rotonde bij de campus. “Voor de rotonde moet het verkeer samenvoegen op een stukje enkelstrook. Als je dat nu vierbaans maakt en ook de rotonde verbetert, dan kan het verkeer goed doorstromen. Er ontstaat dan ook een veiliger situatie voor fietsers.”

Weinig robuust en enorme druk

De provincie beschouwt de andere opties als te duur of te weinig robuust, zegt Dijkstra. “Dat laatste betekent dat wanneer er zich ergens een incident voordoet, de automobilist de mogelijkheid wordt aangeboden om via andere wegen uit te wijken. Als je alleen de bestaande infrastructuur zou aanpassen, dan zijn er inderdaad weinig mogelijkheden om het verkeer om te leiden. Dat is dus een overweging van de provincie. Maar dat hangt ook samen met de prognoses: hoe groot is de verkeerstoename tot 2030? En dan zeg ik: te weinig om deze weg aan te leggen.”

“Wageningen is het boegbeeld van de Food Valley en daarmee wil men scoren.”

De druk om de Campusroute aan te leggen is enorm groot, merkt Jan Dijkstra. Wageningen moet namelijk internationaal op de kaart worden gezet, en daar hoort deze nieuwe weg bij. “De provincie vindt Food Valley als economische speler van formaat heel erg belangrijk en daar kan ik mij ook in vinden. Maar de provincie is van mening dat ontwikkelingen van de vallei niet belemmerd moeten worden door een in hun ogen matige bereikbaarheid met de auto. Daarom worden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid aan te pakken. Wageningen is het boegbeeld van de Food Valley en daarmee wil men scoren. Dat is een groter belang dan de gemeente, de inwoners of de natuur.”