sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

"Mensen vragen zich af of dat hier kan gebeuren"

Dat de aanslagen in Parijs de media dagenlang bezig gehouden hebben, is natuurlijk een understatement. Meer nog dan tijdens de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo lopen de kranten, actualiteitenprogramma’s en tijdschriften over van berichten over de aanslagen en de nasleep daarvan. Ook was de aanhoudende onrust in Brussel, elke dag dat het langer duurde, onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van lokale media in dit internationale drama? Het geheleplaatje wordt geschetst door de grote kranten, de NOS en verschillende tijdschriften, maar hoe staan bijvoorbeeld De Gelderlander en De Edese Post in deze berichtgeving?

Dat de aanslagen in Parijs de media dagenlang bezig gehouden hebben, is natuurlijk een understatement. Meer nog dan tijdens de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo lopen de kranten, actualiteitenprogramma’s en tijdschriften over van berichten over de aanslagen en de nasleep daarvan. Ook was de aanhoudende onrust in Brussel, elke dag dat het langer duurde, onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van lokale media in dit internationale drama? Het gehele plaatje wordt geschetst door de grote kranten, de NOS en verschillende tijdschriften, maar hoe staan bijvoorbeeld De Gelderlander en De Edese Post in deze berichtgeving?

De hyperlokale krant De Edese Post heeft in de weken na de aanslagen niets over het onderwerp gepubliceerd. Edenaar en verslaggever bij De Edese Post Danny van Zeggelaar kent de vermoedelijke reden waarom dat niet gebeurd is. “Er is binnen de lokale krant een gebrek aan tijd, personeel en geld. Dat is de reden waarom De Edese Post niets over de aanslagen in Parijs geschreven heeft.” Eerder in 2015 heeft de redactie wél een stuk gewijd aan de aanslag op Charlie Hebdo. Toen was er een uit Ede afkomstige kennis van een van de overleden Charlie Hebdo redacteuren. Daar is toen wél even aandacht voor geweest.

"Wij zijn ook Charlie" een steunbetuiging aan de
slachtoffers van de aanslagen op Charlie Hebdo, 7 januari 2015

 

Het lokale belang

In tegenstelling tot De Edese Post is er in De Gelderlander heel veel over het Parijse drama geschreven. Allemaal op een landelijke en internationale schaal, dat wel. De nieuwsberichten zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als die van de grote kranten en journaals. Een statement van deze krant over de publicatie van artikels rondom Parijs luidt als volgt: “Hoe de Gelderlander geschreven heeft over de aanslagen en de gevolgen is terug te vinden op de website van de krant. Uiteraard hebben de gebeurtenissen in Parijs invloed op de inwoners van de Vallei. Maar hier niet anders dan elders, denken wij.”

Hieruit blijkt de werkwijze van De Gelderlander. Op lokaal niveau is er niet over de aanslagen in Parijs geschreven, omdat volgens de redactie in de Vallei “niet anders dan elders” wordt gedacht over de gebeurtenis. Voor Van Zeggelaar is dit een groot probleem. Volgens hem is het wel degelijk van belang dat lokale kranten deze grote, internationale problemen behandelen. “Zeker als het zo dichtbij is. Parijs ligt op vier uur rijden, met de trein ben je er nog sneller. Mensen willen weten wat er speelt. Ze zijn bang en vragen zich af of dat hier zich ook af kan spelen.”

“Mensen lijken te weten dat achter deze aanslagen extreme gevallen zitten."

Op de vraag of de aanslagen invloed hebben op het lopende debat over vluchtelingen heeft hij niet direct een antwoord. Wél ziet, en begrijpt Van Zeggelaar dat er zo af en toe naar gevraagd wordt. “Bij een bewonersbijeenkomst van 1200 bewoners in Otterlo werd door de sprekers een angst voor mensen met verkeerde bedoelingen, voor geradicaliseerden en voor IS strijders hier en daar geuit. Ook werd er gevraagd of er een gebedsruimte zou komen en of daar ook een vorm van toezicht op zou zijn.”

 

De gevolgen?

Maar wat is nu het algemene beeld tegen moslims in de Vallei? Na de aanslagen en de grootscheepse discussie en het verzet tegen mogelijke asielzoekerscentra (AZC’s) is volgens Van Zeggelaar de moslim nog steeds geaccepteerd. Na een kort moment van twijfel zegt hij: "Mensen lijken toch wel te weten dat achter deze aanslagen extreme gevallen zitten. Hoewel de plattelandsbevolking nooit een rooskleurig beeld heeft gehad. Dat is ook waar de PVV het beste scoort.” Zelfverzekerd kan Van Zeggelaar in ieder geval zeggen dat het in het centrum van Ede niet zo is. “Voor zover ik kan zien natuurlijk. Misschien schuilt er iets onder het oppervlak, maar daar heb ik geen zicht op.”

Durft u, burgemeester, te beweren dat wij écht geen gevaar lopen?

Driehonderd meter van het toekomstig, en zeer bekritizeerde, AZC in Otterloo woont een veteraan. Een oudgediende in onder andere Afghanistan, Mali en Irak. Van Zeggelaar sprak hem tijdens de felle discussies over de komst van deze, veelal Islamitische vluchtelingen. “Hij maakte zich toch zorgen.” Tijdens het debat verwoordde hij zich als volgt: “Zeshonderd Nederlandse mensen op een gebied ter grootte van een postzegel zet, dat is vragen om problemen. Deze mensen hebben geen dagelijkse besteding en bijzonder weinig toekomstperspectief. Durft u, burgemeester, te beweren dat wij écht geen gevaar lopen?”

Directe gevolgen van de aanslagen in Parijs zijn tot in de Vallei zichtbaar. Wanneer iemand goed om zich heen zou kijken, of zijn oor op de juiste plekken te luister zou leggen, zouden er bepaalde dingen opvallen. Zo heeft een raadslid in Ede zich openlijk afgevraagd of de beveiliging in het al bestaande opvangcentrum wel goed genoeg zijn.

“En bij de sinterklaasintocht was er ook veel politie en beveiliging op de been. Het geeft iedereen, inclusief mijzelf, een gek gevoel.” Danny van Zeggelaar troost zichzelf en de bewoners van Ede door de zaken op een rationele manier te bekijken. “Zeg nou zelf, Ede, dat is toch geen ideale plek voor een terroristische aanslag?”

Wat denkt u? Hoe realistisch is het om te denken dat Ede een mogelijk doelwit is van terroristische aanslagen?