sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Barneveld: De opkomende multicultisamenleving

‘’Barneveld is echt een orthodox christelijk dorp’’, zegt Jannie (73).  Het is een vooroordeel dat veel mensen hebben over de Gelderse gemeente. In de afgelopen jaren zijn vele niet-westerse allochtonen naar het dorp verhuisd met een andere cultuur en religie dan het overgrote deel van de Barneveldse bevolking. Heeft het dorp in de Bible Belt vandaag nog steeds een reformatorisch karakter of is de menging van andere culturen en religies wel degelijk zichtbaar?

‘’Barneveld is echt een orthodox christelijk dorp’’, zegt Jannie (73).  Het is een vooroordeel dat veel mensen hebben over de Gelderse gemeente. In de afgelopen jaren zijn vele niet-westerse allochtonen naar het dorp verhuisd met een andere cultuur en religie dan het overgrote deel van de Barneveldse bevolking. Heeft het dorp in de Bible Belt vandaag nog steeds een reformatorisch karakter of is de menging van andere culturen en religies wel degelijk zichtbaar?

Barneveld, gelegen ten noorden van Lunteren en ten zuiden van Voorthuizen, is een grote plaats met ruim 54.000 inwoners. Het dorp wordt gekenmerkt door haar reformatorische karakter. Er zijn maar liefst negentien kerkgenootschappen. De twee grootste kerken, in de volksmond ook wel de ‘refodomes’ genoemd, bieden al plaats voor ruim 4000 gelovigen.

In dit interactieve kaartje zijn alle kerkgenootschappen van Barneveld te vinden.

Op zondag zijn alle winkels gesloten en gaan de christenen massaal naar de kerk toe. Dit zorgt voor veel drukte in het verkeer, wat leidt tot ergernis bij sommige niet-gelovigen. "Op zondag rijden veel mensen met de auto naar de kerk. Ze rijden ontzettend hard en stoppen soms niet als je de weg over wilt steken", zegt Arie Herkenraad (38) geïrriteerd. 

Politiek
In de politiek van Barneveld is het christelijke karakter van de Barneveldse samenleving terug te zien.  De christelijke partijen SGP, CDA en ChristenUnie hebben samen achttien zetels. Hiermee hebben zij een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Barneveld.

 

Multicultureel tintje

 

De laatste jaren krijgt Barneveld steeds meer een multicultureel tintje. Tientallen niet-westerse allochtonen verhuizen naar het dorp in de Vallei, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 

Bron:CBS Hoeveelheid westerse en niet-westerse allochtonen in Barneveld (figuur 1)

 

Bron: CBS. Verdeling hoeveelheid westerse en niet-westerse allochtonen in Barneveld (Figuur 2)

Figuur 1 laat zien dat er elk jaar een toename is van het aantal allochtonen in Barneveld. Alleen de hoeveelheid westerse allochtonen is sinds 2013 niet meer gestegen is. 

Het grootste deel van het aantal allochtonen heeft de Indonesische nationaliteit, maar er wonen ook veel Turken, Marokkanen, Indonesiërs en Antillianen. In totaal bestaat de Barneveldse bevolking uit ruim twintig verschillende nationaliteiten.

 

De meerderheid van de inwoners is (streng) gelovig. Zitten zij wel te wachten op een multiculturele samenleving? De 73-jarige Herman, die al vijftien jaar in Barneveld woont, is enthousiast over de toetreding van allochtonen in zijn woonplaats. “Ik ben blij met de komst van multiculturele mensen hier in Barneveld, omdat de samenleving zo meer divers wordt. Ik ben christen, maar ik vind dat je vrij bent in wat je gelooft,'' zegt hij. ,,Het is natuurlijk wel belangrijk dat je andere mensen in hun waarde laat. De allochtonen die hier in Barneveld zijn komen wonen, respecteren onze waarden en wij respecteren hun waarden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste", vertelt Herman.

Hoewel de Barnevelder andere bevolkingsgroepen respecteert, heeft hij af en toe een conflict met hen. "Ik had pas bonje met mijn Turkse onderburen. Die waren nogal luidruchtig en nodigden steeds veel familie en vrienden uit om op bezoek te komen. Dit zorgde voor lawaai", zegt Herman geïrriteerd. Ondanks het kleine conflict vindt hij de intreding van een multiculturele samenleving positief. "De kleine onderonsjes wegen niet op tegen de voordelen die wij hebben door de komst van meer allochtonen naar Barneveld. Het levert juist nieuwe winkeltjes op en het zorgt dat er meer diversiteit in het dorp is", vertelt Herman.

Ook de oude Henri (84) vindt de komst van de allochtonen geen slechte zaak. "Ik heb geen ruzies gezien tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het valt allemaal reuze mee." Toch heeft ook Henri soms last van een klein akkefietje. "Heel af en toe kan ik me ergeren aan sommige allochtone mensen. Dat ze bijvoorbeeld bovenaan de lijst willen staan van de nieuwbouwhuizen. Daar kan ik niet goed tegen", zegt Henri kwaad. De ergernis van de 84-jarige duurt maar even. "Voor mij is het gewoon belangrijk dat je elkaar moet respecteren. Iedereen heeft een plek in de samenleving. Zolang er maar respect naar elkaar toe is, ben ik een tevreden man." 

De toenemende hoeveelheid niet-westerse mensen brengt onder de ouderen van Barneveld vooral positiviteit. Hoewel er soms kleine conflicten en irritaties zijn, lijken de inwoners  zich daar niet veel aan te storen. Maar zijn de allochtonen ook zo optimistisch over het wonen in Barneveld? Voelen zij zich geaccepteerd door de inwoners?

Mohammed is 66 jaar en woont al ruim veertig jaar in Barneveld. De Turkse Barnevelder is trots op het dorp waar hij nu woont. “Ik voel me betrokken bij dit dorp en dat is mooi. Er worden activiteiten georganiseerd waar iedereen bij mag zijn. Daar ben ik blij mee’’, zegt Mohammed met een lach. Mohammed is islamitisch en vindt dat christenen vaak te snel een vooroordeel hebben. "Soms heb ik het idee dat de christelijke mensen ons zien als ‘die buitenlander’. Dat vind ik een beetje respectloos. Wij hebben ook onze religie en onze gewoontes en dat moet gerespecteerd worden, vind ik. Als de christelijke mensen ons respecteren, dan respecteren wij hen ook.”

Mohammed behoort tot de eerste generatie allochtonen. Deze generatie is in het buitenland geboren en aantal jaar later verhuisd naar Nederland. Toen Mohammed in Barneveld ging wonen, moest hij de Hollandse taal en gewoontes leren en zich aanpassen aan de cultuur. "Het was in het begin best moeilijk. In mijn geboorteland zijn ze heel gastvrij en de cultuur is toch heel anders dan hier. Gelukkig waren de mensen in Nederland ook gastvrij, waardoor ik mij gemakkelijk kon aanpassen aan hun waarden en normen. Ik voel me hier nu echt thuis", zegt Mohammed.

Tweede generatie allochtonen

De tweede generatie allochtonen heeft veel minder moeite om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. In het boek 'Islam in de multiculturele samenleving: Opvattingen van jongeren in Rotterdam', waarin Universiteit van Utrecht onderzoek deed naar het aanpassen van allochtonen in een andere samenleving, blijkt dat de meeste allochtone jongeren zich willen aanpassen aan de Hollandse cultuur, maar ook de gewoontes van hun ouders met zich meedragen.

Jamilla (21) behoort tot de tweede generatie allochtonen. Ze is zelf in Nederland geboren, maar haar ouders zijn afkomstig uit Marokko. Jamila woont al haar hele leven in Barneveld. Ze gaat met veel verschillende mensen om en heeft daar geen moeite mee. "Het draait gewoon om respect en normaal doen tegen elkaar. En dat gebeurt gelukkig wel vaak in Barneveld. Daarom heb ik het ook zo naar mijn zin in Barneveld", zegt ze. "Er gebeurt misschien niet heel veel, maar het is wel erg gezellig en je wordt er niet gediscrimineerd. Ik vind het geweldig dat er allerlei culturen en religies in de Barneveldse samenleving geaccepteerd worden."

Jamilla (21)  is aan het werk in buurthuis Bronveld  in Oldenbarneveld

Jamilla loopt stage bij buurthuis Bronveld in de multiculturele wijk Oldenbarneveld. Ze ziet dagelijks veel verschillende mensen met diverse nationaliteiten. "Eigenlijk gaat iedereen in het buurthuis goed met elkaar om. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet. Dat is erg mooi om te zien", zegt ze stralend.

De jongeren in Barneveld staan midden in de verandering van de samenleving. Zij komen iedere dag in aanraking met de verandering die de gemeente de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Zo ook de zeventienjarige Esther. De in Barneveld geboren scholier gaat naar het Johannes Fontanus College midden in het dorp. Bij haar op school zitten veel allochtone scholieren, maar van conflicten of racisme is geen sprake. "Het is absoluut niet zo dat er gediscrimineerd wordt op mijn school. Iedereen wordt juist gerespecteerd zoals hij is. We kunnen juist heel goed met elkaar opschieten. Ik ben christelijk, maar ik heb veel vrienden op school die dat niet zijn. Ik heb daar geen problemen mee, want iedereen mag geloven wat hij zelf wilt", vertelt Esther

In de wijken wordt veel aandacht besteed aan de komst van allochtonen in Barneveld. Een voorbeeld hiervan is de multiculturele wijk Oldenbarneveld. Op het dorpsplein van deze buurt zijn verschillende Turse winkeltjes zijn gevestigd om de belangen van de multiculturele gemeenschap te behartigen. 

 

Multicultureel Barneveld

Het vooroordeel dat Barneveld een écht orthodox dorp is, kan van tafel worden geveegd. Het dorp is veel meer dan alleen 'streng christelijk'. De ondervraagde Barnevelders zien de groei van het aantal allochtonen als iets positiefs. Hoewel er soms kleine conflicten ontstaan tussen allochtonen en de oorspronkelijke bewoners van Barneveld, zien de inwoners dit niet als een enorm probleem. De bewoners vinden het veel belangrijker dat zij in een dorp leven waar  respect en acceptatie als kernwaarden worden gezien. Respect en acceptatie vormt het gedachtegoed van de 'multiculturele Barnevelder'. Dankzij de komst van niet-westerse bevolking naar Barneveld ontstaat er een meer diverse samenleving. Een samenleving die multicultureel is.

Maak kennis met Oldenbarneveld door dit dossier dat wij maken en ontmoet de verschillende culturen en mensen die er leven. Als u nog tips of verhalen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met ons. Dit kan via het e-mailadres info@nieuwsvallei.nl o.v.v Oldenbarneveld of reageer hieronder.

 Meer verhalen over Barneveld. Beijk de interactieve kaart

 

 

 
Over de auteur

Marcel Alderliesten